Наставници и сарадници

Наставни кадар Школе чини више од 20 доктора и магистара наука, искусних наставника са вишегодишњим привредним и предавачким искуством, као и експертским знањима из теорије и праксе менаџмента, економије, информатике и туризма и угоститељства.
 

Др Срђан Скоруп

srdjan.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Менаџмент

Помоћник директора за развој

Руководилац студијског програма Менаџмент у пословно-индустријском систему

Др Славољуб Шљивић

slavoljub.sljivic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Економија

Руководилац студијског програма Економија у пословно-индустријском систему

Др Милош Ћурувија

milos.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Туризам и угоститељство

Руководилац студијског програма Туризам и угоститељство

Мр Душан Трајковић

dusan.trajkovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа научно-стручна област: Информатика

Руководилац студијског програма Пословна информатика

Др Горан Лапчевић

goran.lapcevic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Економија

Помоћник директора за финансије

Др Сања Марковић

sanja.markovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Технологија и организација производње

Др Александар Гајић

aleksandar.gajic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Економија

Др Ивана Ћурувија

ivana.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Туризам и угоститељство

Др Ђорђе Илић

djordje.ilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Менаџмент

Др Александра Голубовић Стојановић

aleksandra.golubovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Општеобразовни предмети

Др Маја Сталетовић

maja.staletovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Виши предавач
Ужа научно-стручна област: Економија

Др Татјана Пиљан

tatjana.piljan@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Економија

Др Дејан Антанасковић

dejan.antanaskovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа научно-стручна област: Менаџмент

Др Симонида Вилић

simonida.vilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Менаџмент

Др Немања Матић

nemanja.matic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Туризам и угоститељство

Др Љубомир Зубер

ljubomir.zuber@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа научно-стручна област: Општеобразовни предмети

Др Енес Хамзагић

enes.hamzagic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа научно-стручна област: Економија

Оливера Жикић

olivera.zikic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа научно-стручна област: Страни језик

Марија Савић

marija.savic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа научно-стручна област: Страни језик

Гордана Р. Пешић

gordana.pesic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа научно-стручна област: Страни језик

Др Дејан Младеновић

dejan.mladenovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Дејан Гаџић

dejan.gadzic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Едина Хамидовић Таловић

edina.hamidovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Др Душан Гарабиновић

dusan.garabinovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Асистент
Ужа научно-стручна област: Економија

Марко Тришић

marko.trisic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Асистент
Ужа научно-стручна област: Економија