Nastavnici i saradnici

Nastavni kadar Škole čini više od 20 doktora i magistara nauka, iskusnih nastavnika sa višegodišnjim privrednim i predavačkim iskustvom, kao i ekspertskim znanjima iz teorije i prakse menadžmenta, ekonomijе, informatike i turizma i ugostiteljstva.
 
 
 

Dr Srđan Skorup

Pomoćnik direktora za razvoj


 

Dr Goran Lapčević

Pomoćnik direktora za finansije


 

Dr Slavoljub Šljivić


 

Dr Sanja Marković


 

Dr Aleksandar Gajić


 

Dr Ivana Ćuruvija


 

Dr Miloš Ćuruvija


 

Dr Đorđe Ilić


 

Dr Aleksandra Golubović Stojanović


 

Dr Maja Staletović


 

Dr Tatjana Piljan


 

Dr Dejan Antanasković


 

Dr Zorana Nikitović


 

Dr Snežana Mijailović


 

Dr Simonida Vilić


 

Dr Nemanja Matić


 

Dr Ljubomir Zuber


 

Dr Vojkan Bižić


 

Mr Dušan Trajković


 

Mr Ivan Tomić


 

Olivera Žikić


 

Marija Savić


 

Dr Dejan Mladenović

Predavač van radnog odnosa


 

Edina Hamidović Talović

Predavač van radnog odnosa


 

Marko Trišić


 

Dušan Garabinović