Наставници и сарадници

Наставни кадар Школе чини више од 20 доктора и магистара наука, искусних наставника са вишегодишњим привредним и предавачким искуством, као и експертским знањима из теорије и праксе менаџмента, економије, информатике и туризма и угоститељства.

Директор

Др Ана Скоруп

ana.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Пословни менаџмент

Председник Савета

Др Татјана Пиљан

tatjana.piljan@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Општа економија

Др Срђан Скоруп

srdjan.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Пословни менаџмент

Помоћник директора за развој

Руководилац студијског програма Менаџмент у пословно-индустријском систему

Др Горан Лапчевић

goran.lapcevic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Општа економија

Помоћник директора за финансије

Др Славољуб Шљивић

slavoljub.sljivic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Финансије и рачуноводство

Руководилац студијског програма Економија у пословно-индустријском систему

Др Милош Ћурувија

milos.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Туризам и угоститељство

Руководилац студијског програма Туризам и угоститељство

Мр Душан Трајковић

dusan.trajkovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа стручна област: Менаџмент информационих система

Руководилац студијског програма Пословна информатика

Др Сања Марковић

sanja.markovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Производни и еколошки менаџмент

Др Александар Гајић

aleksandar.gajic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Општа економија

Др Ивана Ћурувија

ivana.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Туризам и угоститељство

Др Ђорђе Илић

djordje.ilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Пословни менаџмент

Др Александра Голубовић Стојановић

aleksandra.golubovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Психологија рада и организације

Др Симонида Вилић

simonida.vilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Економика и менаџмент туризма и угоститељства

Др Немања Матић

nemanja.matic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Менаџмент у туризму и угоститељству

Др Љубомир Зубер

ljubomir.zuber@visokaposlovnaskola.edu.rs


Професор струковних студија
Ужа стручна област: Комуникологија и односи с јавношћу

Др Маја Сталетовић

maja.staletovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Виши предавач
Ужа стручна област: Општа економија

Др Дејан Антанасковић

dejan.antanaskovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа стручна област: Пословни менаџмент

Др Енес Хамзагић

enes.hamzagic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа стручна област: Организација и људски ресурси

Др Амер Растић

amer.rastic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач
Ужа стручна област: Финансије и рачуноводство

Оливера Жикић

olivera.zikic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа стручна област: Енглески језик

Марија Савић

marija.savic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа стручна област: Енглески језик

Гордана Пешић

gordana.pesic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Наставник страног језика
Ужа стручна област: Енглески језик

Др Дејан Младеновић

dejan.mladenovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Дејан Гаџић

dejan.gadzic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Едина Хамидовић Таловић

edina.hamidovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Предавач ван радног односа

Душан Гарабиновић

dusan.garabinovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Асистент
Ужа стручна област: Финансије и рачуноводство

Марко Тришић

marko.trisic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Асистент
Ужа стручна област: Општа економија