Студентски
парламент

Школа обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад Студентског парламента и студентских представника у телима високошколске установе.


Први Студентски парламент у Школи је конституисан 04.04.2008. године, усвајањем Правилника о раду и Статута Студентског парламента.

Студентски парламент штити права и интересе студената у свим облицима наставе у образовном процесу Школе, као и у ненаставним активностима и у свакодневном животу студената. Студентски парламент, такође, штити права и интересе студената пред органима управљања, стручним и другим органима Школе, као и према институцијама и органима изван школе.

Студентски парламент има седам чланова. Право да бирају и да буду бирани за члана имају сви студенти Школе, уписани на студије у школској години у којој се бира парламент. Избори за Студентски парламент спроводе се јединствено, једном годишње, на непосредним и тајним изборима.

Председник Студентског парламента

Потпредседник Студентског парламента

Представник Студентског парламента у Савету

Представници Студентског парламента у Наставно-стручном већу

Представник Студентског парламента у Комисији за квалитет