Упис на
основне студије

Упис на основне студије је важна одлука. Нудимо Вам међународно признату диплому и могућност наставка школовања.

Предуписни рок за школску 2024/25. годину је у току! Будите и Ви студент 32. генерације студената!

Искористите погодности предуписног рока и остварите уштеду до 130 ЕУР!

Студенти који се пријаве у предуписном року ослобађају се трошкова полагања пријемног испита у висини од 5.000,00 дин.

Попуст од 10% за уплату школарине у целости, за све студенте који се упишу и уплате цео износ годишње школарине до краја јула 2024. године.

Основне студије

Студијски програм

Школа у школској 2024/2025. години уписује студенте на савремене акредитоване студијске програме основних струковних студија, из области менаџмента, пословне економије и туризма и угоститељства.

 • Три акредитована студијска програма
 • Трогодишње основне студије
 • 180 ЕСПБ поена

Студијски програми

Економија

Студијски програм Економија је намењен студентима који желе да стекну темељно разумевање економских концепата и теорија, неопходних за развој пословних стратегија и одлучивање у савременом пословном окружењу. Студијски програм Економија Вам омогућава да развијете вештине анализе тржишта, финансија и других економских процеса, што је од кључног значаја у данашњем пословном свету.

Студијским програмом Економија стичете знања и вештине које ће вам бити од велике користи, како у каријери, тако и у животу, а помажу Вам и да дубље разумете економске прилике које нас окружују. Наш студијски програм је усклађен са савременим пословним потребама и тржишним захтевима.

Студијски програм Економија пружа студентима изванредну основу за даље усавршавање и развој каријере у различитим пословним областима, као што су финансије, маркетинг, менаџмент, консалтинг и друге области.


Менаџмент

Студијски програм Менаџмент је намењен студентима који желе да стекну дубоко разумевање пословних процеса, неопходних за ефикасно управљање организацијама у савременом пословном окружењу.

Студијски програм Менаџмент је конципиран тако да омогући студентима да развију способност анализе, синтезе и примене стечених знања у различитим пословним ситуацијама. Студијски програм је усклађен са потребама тржишта рада и омогућава студентима да се оспособе за рад на различитим позицијама и нивоима менаџмента у приватном и јавном сектору..

Пружамо студентима снажну основу у пословном менаџменту, која ће их оспособити да се успешно носе са изазовима које им поставља савремено пословно окружење. Уверени смо, да ће наш програм студентима помоћи да развију стручност и самопоуздање, те да постану лидери у својој области.


Туризам и угоститељство

Студијски програм Туризам и угоститељство је намењен студентима који желе да стекну свеобухватна знања о туристичкој индустрији. Кроз студије Туризма и угоститељства, стичете знања и вештине, неопходне за рад у динамичном и растућем сектору туризма. Овладаћете вештинама које су неопходне за ефикасно управљање туристичким дестинацијама, путем планирања, али и организовања.

Студијски програм Туризма и угоститељства отвара врата различитим каријерним опцијама у динамичном и растућем сектору, што га чини једним од најатрактивнијих подручја пословања. Овај програм пружа темељно знање о туризму, укључујући и упознавање са различитим аспектима туристичке привреде, као што су туристичка понуда, понашање туриста и маркетинг у туризму. Научићете како да пружите врхунско искуство клијентима у угоститељској индустрији, што је круцијално за успех у овом сектору.

Пружамо Вам прилику да се упознате са најновијим трендовима у туризму и угоститељству, као и са технологијама које се користе у споменутој индустрији. Научићете како да се носите са изазовима који произилазе из глобализације и дигитализације у туризму и угоститељству, у индустрији која представља значајан део глобалне економије.

Основне студије

Услови уписа

Право уписа у прву годину основних струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем.

Редослед кандидата за упис на основне струковне студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Услови уписа на основне студије прописани су Правилником о упису на студије и Конкурсом за упис студената.

Услови уписа на основне струковне студије од почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметичку матуру описани су на следећем линку.

Више информација о упису на основне студије

Право уписа на основне студије

Право уписа у прву годину основних струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем.

Пријављивање

Кандидат за упис у прву годину основних струковних студија при пријављивању подноси следећу документацију:

 • Пријавни лист
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанства свих разреда средње школе
 • Диплому о завршеној средњој школи

Доказ о уплати од 5000 РСД на име полагања пријемног испита.

Студенти који се пријаве у предуписном року ослобађају се трошкова пријемног испита у висини од 5000 РСД .

Пријемни испит за упис на основне студије

Кандидат за упис на основне струковне студије полаже пријемни испит. Пријемни испит подразумева полагање Теста општег знања и информисаности.

Редослед кандидата за упис на основне студије

Редослед кандидата за упис на основне струковне студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Мерила за утврђивање редоследа:

Редослед - ранг листа кандидата за упис на основне студије, утврђује се применом следећих мерила:

1. општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена свих разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 16, а највише 40 бодова;

2. резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са највише 60 бодова.

Кандидат је положио пријемни испит ако освоји минимум 32 бода.

Право уписа

Право уписа на основне струковне студије стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја студената за упис на студијски програм.

У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима, одлуку о њиховом редоследу доноси Уписна комисија Школе.

Основне студије

Школарина

Годишња школарина за студенте уписане у школској 2024/2025. години износи 900€ и плаћа се у 10 месечних рата, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.


Комплет књига
укључен у цену уписнине
Попуст од 10%
за уплату школарине у целости, за све студенте који се упишу и уплате цео износ годишње школарине до краја јула 2024. године
Попуст од 20%
на висину школарине, за другог студента из исте породице
Бенефиције
у плаћању школарине за најбоље студенте генерације


Сви студенти Школе се самофинансирају.

Одлука о висини школарине Мерила за утврђивања школарине

Основне студије

Систем за учење на даљину

Као подршка традиционалном начину студирања, студентима је на располагању систем за учење на даљину. Посетите демо курс како би сте се уверили у функционалност, ефикасност и лакоћу коришћења наше платформе!

Демо курс


DLS платформа

Када поставите питање, без обзира на време, сваки наставник ће Вам послати одговор за 24 сата или мање.

Реализација

На платформи за учење на даљину су Вам стално доступна мултимедијална предавања и вежбе, литература у дигиталном облику и наставни материјали за припрему испита. Након сваке наставне целине можете вршити проверу знања, кроз тестове за самопроверу знања. Тиме се осигурава континуитет у раду студената и обезбеђује њихово предзнање за прелазак на следећу целину предмета.

Активно учествовање

Студијским програмима је предвиђена и израда задатака и семинарских радова, који омогућавају усвајање нових знања кроз практичан рад. Професори на тај начин, такође, проверавају ниво знања и вештина које сте стекли. Можете активно учествовати у комуникацији са професорима и колегама редовним постављањем питања, четом, дискусијама на форумима отвореним за студенте, изношењем идеја, искустава, примера…


Основне студије

Погодности за студенте у радном односу

Реализација наставе по посебном прилагођеном режиму. Предавања у поподневним терминима и суботом за студенте у радном односу.

Студентска служба

Студентска служба је доступна студентима у поподневним часовима и суботом, за информисање и решавање студентских питања.

Консултације у послеподневним часовима

Консултовање са наставницима и ван термина предавања, по потреби.

Акредитација


Школа је акредитована одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета, за извођење студијских програма основних струковних студија Пословна информатика, Туризам и угоститељство, Менаџмент и Економија. 

Дозвола за рад

Школа поседује дозволу за рад од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. За више информација посетите страницу Акредитација.

Студенти наше Школе у %
  • Засновало радни однос након завршетка школовања60%
  • Наставило даље школовање по дипломирању50%
  parallax background