Upis na osnovne studije

 
 
Upis na osnovne studije je važna odluka. Nudimo Vam priznatu diplomu i mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim i master strukovnim studijama!
Mogućnost studiranja na daljinu. Iz bilo kog grada, bilo koje zemlje. Idealno za one koji istovremeno grade svoju karijeru i žele da pohađaju nastavu online!

Upis na osnovne studije

Upis na osnovne strukovne studije Visoke poslovne škole strukovnih studija „prof. dr Radomir Bojković” iz Kruševca

Prijavi se!

Formular za upis na osnovne studije

Upis na osnovne studije
- studijski program


B irajte da li ćete studirati tradicionalno – iz školske klupe ili na daljinu – putem Interneta. Škola je akreditovala studijske programe za oba načina izvođenja studija.

5

Studijskih programa

32

Ispita

180

ESPB poena


Ekonomija

Ekonomija je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju, koji se realizuje na tradicionalan način.


Ekonomija - na daljinu

Ekonomija - studije na daljinu je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju, koji se u potpunosti realizuje putem interneta.


Menadžment

Menadžment je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju, koji se realizuje na tradicionalan način.


Poslovna informatika

Poslovna informatika je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju, koji se realizuje na tradicionalan način.


Turizam i ugostiteljstvo

Turizam i ugostiteljstvo je akreditovan studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju, koji se realizuje na tradicionalan način.

Upis na osnovne studije
- uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije


Pravo upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.


Prijavljivanje

Kandidat za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pri prijavljivanju podnosi navedene stavke u produžetku.

Dokumentacija:

 • Prijavni list
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi

Dokaz:

 • O uplati 2.000,00 RSD na ime polaganja prijemnog ispita

Prijemni ispit

Kandidat za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit podrazumeva polaganje Testa opšteg znanja i informisanosti.


Redosled kandidata

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Merila

Redosled - rang lista kandidata za upis na osnovne studije, utvrđuje se primenom sledećih merila:

1. opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 12, a najviše 40 bodova;

2. rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa najviše 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 32 boda.

Pravo upisa

Pravo upisa na osnovne strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru utvrđenog broja studenata za upis na studijski program.

U slučaju kada kandidati imaju isti broj bodova po navedenim merilima, odluku o njihovom redosledu donosi Upisna komisija Škole.

Min bodova:

32

Max bodova:

60


Upis na osnovne studije
- školarina


 

Posebne cene studiranja

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.


Obaveze studenta prema Školi

Obaveze studenta prema Školi po pitanju naknada troškova studiranja definisane su Pravilnikom o naknadama studenata za troškove studiranja, a troškovi ostalih usluga Škole Cenovnikom ostalih usluga. Škola je usvojila i Pravilnik o stipendijama, koji propisuje sve uslove za stipendiranje studenata po različitim osnovama.

Cenovnik i Odluku o visini školarine usvaja Savet Škole na početku svake školske godine.

Dokumentacija za preuzimanje:

Odluka o visini školarine Merila za utvrđivanja školarine
Visina ukupnih troškova za studente koji plaćaju administrativnom zabranom na 12 mesečnih rata iznosi 950€ na godišnjem nivou.

Svi studenti Škole se samofinansiraju.

Upis na osnovne studije
- učenje na daljinu


Ukoliko niste u mogućnosti da fizički dolazite na nastavu, zaposleni ste ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, osnovne studije ekonomije u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta.

Iz bilo kog grada, bilo koje zemlje.


Posetite demo kurs kako bi ste se uverili u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše platforme!


Koncept

Učite kada želite: bilo kog dana, vikendom, ujutru, uveče, noću! Studirajte od kuće, iz radnog prostora ili iz inostranstva. Učite sopstvenom dinamikom. Na taj način je uspešno studiranje omogućeno svima koji rade i koji nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju nastavi. Dakle, studenti sada imaju mogućnost da ostanu u svojim gradovima, grade svoju karijeru i istovremeno da pohađaju nastavu online!


Realizacija

Na platformi za učenje na daljinu su Vam stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita. Nastavnici redovno prate Vaš rad na platformi. Nakon svake nastavne celine vrši se provera Vašeg znanja, kroz testove za samoproveru znanja. Time se osigurava kontinuitet u radu studenata i obezbeđuje njihovo predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Studijskim programima je predviđena i izrada zadataka i seminarskih radova, koji omogućavaju usvajanje novih znanja kroz praktičan rad. Profesori na taj način, takođe, proveravaju nivo znanja i veština koje ste stekli. Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki nastavnik će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje. Možete aktivno učestvovati u nastavi sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na forumima otvorenim za studente, iznošenjem ideja, iskustava, primera…

Akreditovani studijski programi

Studijski programi koji se realizuju učenjem na daljinu su akreditovani, a diplome i zvanja koja se na taj način stiču su zvanično priznati. Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanja su priznata širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Platforma za učenje na daljinu

Nastava na daljinu se realizuje putem programskog paketa Moodle, koji je zahvaljujući svojoj jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti, jedna od najpopularnijih DLS platformi u svetu. Veliki broj naših aktuelnih ili diplomiranih studenata studijskih programa koji se realizuju na daljinu žive u preko 20 opština Srbije ili u susednim zemljama, kao što su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska...


Polaganje ispita

Sve predispitne obaveze završavate putem platforme za učenje na daljinu i time stičete uslov za polaganje ispita.

Ispit se polaže u sedištu Škole.


Studijski programi

Škole je akreditovala sledeće studijske programe koji se izvode na daljinu:

 • Poslovna informatika
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Ekonomija
 • Menadžment

Upis na osnovne studije
- Pogodnosti

Upis na osnovne studije
- Akreditacija

Škola je akreditovana odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija.


Škola poseduje sve dozvole za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za više informacija posetite stranicu reakreditacija i akreditacija.

  • Zasnovalo radni odnos nakon završetka školovanja60%
  • Nastavilo dalje školovanje po diplomiranju50%
  Učenje na daljinu