parallax background
 
 

Менаџмент

у пословно индустријском систему

Студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), АКРЕДИТОВАН 2017. године.

Концептом студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (180 ЕСПБ) је предвиђен курикулум кога чини укупно 23 испита које студент мора да положи, од чега је обавезних предмета – 18, а изборних предмета - 5.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални.

Завршетком студијског програма МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ стиче се високо образовање на основним струковним студијама (180 ЕСПБ) и стручни назив – СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР.6

Семестара у току студија


Акредитовано високошколско образовање у трогодишњем трајању, реализовано на традиционалан начин.
Преглед предметаI година Преглед предметаII година Преглед предметаIII година
 
parallax background
 

Струковни менаџер

Исходи и компетенције

Струковни менаџер поседује управљачке компетенције и вештине из области менаџмента, економије, организације, технологије и информатике, неопходне за успешно остваривање адекватног функционисања одговарајућих организационих јединица као делова пословног система.

Свршеним студентима пружа се могућност запослења на радном месту руководиоца одељења, службе, односно самосталног референта у установама, пословно индустријским системима, као и у малим и средњим предузећима.

Вишегодишње искуство показује да су наши свршени студенти такође оспособљени за покретање сопственог бизниса.23

Испита које студент мора да положи

18

Обавезних предмета

5

Изборних предмета

180

ЕСПБ поена

 
parallax background
 
 

Предупис за школску 2024/2025. годину је у току!

 

Пријавите се путем онлајн обрасца за упис на програм основних струковних студија Менаџмент.