parallax background
 
 

Menadžment

u poslovno industrijskom sistemu

Studijski program MENADŽMENT U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB), AKREDITOVAN 2017. godine.

Konceptom studijskog programa MENADŽMENT U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa MENADŽMENT U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI MENADŽER.6

Semestara u toku studija


Akreditovano visokoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju, realizovano na tradicionalan način.
Pregled predmetaI godina Pregled predmetaII godina Pregled predmetaIII godina
 
parallax background
 

Strukovni menadžer

Ishodi i kompetencije

Strukovni menadžer poseduje upravljačke kompetencije i veštine iz oblasti menadžmenta, ekonomije, organizacije, tehnologije i informatike, neophodne za uspešno ostvarivanje adekvatnog funkcionisanja odgovarajućih organizacionih jedinica kao delova poslovnog sistema.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnom mestu rukovodioca odeljenja, službe, odnosno samostalnog referenta u ustanovama, poslovno industrijskim sistemima, kao i u malim i srednjim preduzećima.

Višegodišnje iskustvo pokazuje da su naši svršeni studenti takođe osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa.23

Ispita koje student mora da položi

18

Obaveznih predmeta

5

Izbornih predmeta

180

ESPB poena

 
parallax background
 
 

Predupis za školsku 2024/2025. godinu je u toku!

 

Prijavite se putem onlajn obrasca za upis na program osnovnih strukovnih studija Menadžment.