Poslovna ekonomija 2024

Studijski program u postupku akreditacije

Naziv studijskog programa
OSS Poslovna ekonomija (180 ESPB)
Vrsta studija
Osnovne strukovne studije
Stručni naziv
Strukovni ekonomista (struk. ekon.), u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Nivo kvalifikacije iz NOKS-a je 6.1 S.
Uslovi upisa:
Pravo upisa ostvaruje lice sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, položenim maturskim ispitom (opšta, stručna ili umetnička matura), rangirano u okviru broja studenata utvrđenog u dozvoli za rad. Do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu ili umetničku maturu, pravo na upis ostvaruje lice sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem i položenim prijemnim ispitom - Test opšteg znanja i informisanosti, rangirano u okviru broja studenata utvrđenog u Dozvoli za rad, u skladu sa Statutom Škole i Pravilnikom o upisu studenata na studije prvog stepena.
Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa
Tri godine
Svrha studijskog programa

Ciljevi studijskog programa

Kompetencije diplomiranih studenata


Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika