parallax background
 

Turizam i ugostiteljstvo

Studijski program TURIZAM I UGOSTITELjSTVO je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB), AKREDITOVAN 2017. godine.

Konceptom studijskog programa TURIZAM I UGOSTITELJSTVO (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa TURIZAM I UGOSTITELJSTVO stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI EKONOMISTA (u oblasti turizma i ugostiteljstva)6

Semestara u toku studija


Akreditovano visokoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju, realizovano na tradicionalan način.
Pregled predmeta I godina Pregled predmeta II godina Pregled predmeta III godina
 
 
parallax background
 
 

Strukovni ekonomista u oblasti turizma i ugostiteljstva

Ishodi i kompetencije

Nakon uspešnog završetka studijskog programa, strukovni ekonomista (u oblasti turizma i ugostiteljstva) će biti osposobljen za obavljanje širokog spektra poslovnih aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, kao što su:

  • Koordinator razvoja integralnih turističkih i ugostiteljskih proizvoda u organizacijama javnog i privatnog sektora, MSP sektora i seoskog turizma;
  • Saradnik privrednog sektora za turizam i ugostiteljstvo u organima državne i lokalne uprave;
  • Organizator ili asistent organizatora sajamskih priredbi, kongresa, konferencija, izložbi, sportskih, rekreativnih i drugih turističkih manifestacija.
  • Planer, analitičar i saradnik u privrednim organizacijama i udruženjima turističke i ugostiteljske delatnosti;
  • Referent poslovnice turističke agencije;
  • Menadžer turističke destinacije;
  • Menadžer odnosa s javnošću (PR - Public relations) i/ili marketing analitičara u turističkim organizacijama.


23

Ispita koje student mora da položi

18

Obaveznih predmeta

5

Izbornih predmeta

180

ESPB poena

 
parallax background
 
 

Želite da znate više o upisu?

 

Informišite se putem onlajn obrasca za upis na program osnovnih strukovnih studija Turizam i ugostiteljstvo.