Poslovno upravljanje 2024

Studijski program u postupku akreditacije

Naziv studijskog programa
MSS Poslovno upravljanje (120 ESPB)
Vrsta studija
Master strukovne studije
Stručni naziv
Strukovni master menadžer (struk. mast. menadž.), u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Nivo kvalifikacije iz NOKS-a je 7.1 S.
Uslovi upisa:
U prvu godinu master strukovnih studija MSS Poslovno upravljanje (120 ESPB) može se upisati lice koje ima stečeno visoko obrazovanje u obimu najmanje 180 ESPB na studijskim programima koji pripadaju obrazovno-naučnom polju društveno-humanističke nauke, prvenstveno u okviru naučnih, odnosno stručnih oblasti Menadžment i biznis i Ekonomske nauke, ali i drugih naučnih, odnosno stručnih oblasti iz obrazovno-naučnog polja društveno-humanističke nauke. Na master strukovne studije može se upisati lice koje je prethodno završilo studije prvog stepena strukovnih studija, odnosno ostvarilo najmanje 180 ESPB.

Kandidat za upis na master strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit se polaže iz predmeta Osnove menadžmenta. Kandidat koji je osnovne studije završio na studijskom programu koji pripada obrazovno-naučnom polju društveno-humanističke nauke, u okviru naučne, odnosno stručne oblasti Menadžment i biznis ili Ekonomske nauke, odnosno koji ima položen ispit iz navedenog predmeta, ili njemu sličan, na prethodnim studijama, oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

Kandidat koji je osnovne studije završio na studijskom programu koji ne pripada obrazovno-naučnom polju društveno-humanističke nauke, u okviru naučne, odnosno stručne oblasti Menadžment i biznis ili Ekonomske nauke, odnosni kandidat koji nema položen ispit iz navedenog predmeta ili njemu sličan na prethodnim studijama za prijemni ispit polaže predmet Osnove menadžmenta.
Potrebno vreme za izvođenje studijskog programa
Dve godine
Svrha studijskog programa

Ciljevi studijskog programa

Kompetencije diplomiranih studenata


Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika