parallax background
 

Poslovna informatika

Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA je studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB), AKREDITOVAN 2017. godine.

Konceptom studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa POSLOVNA INFORMATIKA stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR.6

Semestara u toku studija


Akreditovano visokoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju, realizovano na tradicionalan način.
Pregled predmeta I godina Pregled predmeta II godina Pregled predmeta III godina
 
 
parallax background
 
 

Strukovni poslovni informatičar

Ishodi i kompetencije

Nakon uspešnog završetka studija strukovni poslovni informatičar će biti osposobljen za obavljanje sledećih poslova:

 • Upravljanje poslovnim informacionim sistemima i sistemima podrške poslovnom odlučivanju,
 • Upravljanje i održavanje bezbednosti informacionih sistema,

 • Izrada jednostavnih računarskih aplikacija za desktop i web,

 • Projektovanje, izrada i programiranje jednostavnijih računarskih baza podataka,

 • Održavanje i upravljanje informacionim mrežnim sistemima,

 • Planiranje i izvođenje IT edukacije,

 • Podrška korisnicima prilikom implementacije i korišćenja IT aplikacija,
  Menadžment (planiranje, organizovanje, koordinacija i kontrola poslovanja) na nivou IT odeljenja/službe u MSP,

 • Prodaja opreme, programa i sistema IKT.

  Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnim mestima: šef odeljenja poslovne informatike u kompaniji; administrator baza podataka; administrator računarske mreže; sistem analitičar; savetnik za razvoj informacionih sistema; savetnik korisnika informacionih sistema; revizor poslovnih informacionih sistema; komercijalista za marketing poslovnih informacionih sistema, računarske opreme, i sl.


23

Ispita koje student mora da položi

18

Obaveznih predmeta

5

Izbornih predmeta

180

ESPB poena

 
parallax background
 
 

Od školske 2024/2025. godine, Škola ne upisuje studente na studijski program Poslovna informatika.