Realizovani projekti i istraživanja

 

Izdavački centar

Izdavačka delatnost Škole ogleda se u izdavanju časopisa, udžbenika, monografija, elektronskih izdanja, zbornika radova i drugih publikacija.

Izdavački centar Škole je osnovan 1994. godine, sa tadašnjim ciljem da se u domaćem izdavaštvu obogati literatura iz oblasti menadžmenta, posebno industrijskog (proizvodnog).

Kako je, od svog osnivanja do danas, Škola svoju obrazovnu delatnost proširila i na oblast ekonomije, poslovne informatike i turizma i ugostiteljstva, kroz svoj Izdavački centar danas daje doprinos obogaćivanju stručne literature iz svih ovih oblasti.

Izdanja Izdavačkog centra su prevashodno namenjena studentima Škole.

Za trideset godina postojanja u okviru Izdavačkog centra izdato je oko 70 naslova, odštampanih u preko 250.000 primeraka.

Škola je javnosti prezentovala svoju izdavačku delatnost na preko 20 sajmova knjiga.

Škola je dve godine zaredom, 2012. i 2013. godine, na Sajmu knjiga i izdavaštva Rasinskog okruga, koji se održava u organizaciji Kulturnog centra, Istorijskog arhiva i Narodne biblioteke iz Kruševca, osvajala priznanje za izdavača godine.


NASTAVNA BAZA ZA PRAKTIČNU OBUKU STUDENATA

Saradnja sa privredom

Osnovna karakteristika obrazovnog procesa u Školi je u kontinuiranom prožimanju teorijske i praktične nastave. Praktična nastava se ostvaruje na specifičan način, tako što studenti vežbe i praktičan rad realizuju u Pilot-fabrikama. Svake školske godine organizovane su stručne posete studenata Škole Pilot-fabrikama.