Studentski
parlament

Škola obezbeđuje značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja kvaliteta i to kroz rad Studentskog parlamenta i studentskih predstavnika u telima visokoškolske ustanove.


Prvi Studentski parlament u Školi je konstituisan 04.04.2008. godine, usvajanjem Pravilnika o radu i Statuta Studentskog parlamenta.

Studentski parlament štiti prava i interese studenata u svim oblicima nastave u obrazovnom procesu Škole, kao i u nenastavnim aktivnostima i u svakodnevnom životu studenata. Studentski parlament, takođe, štiti prava i interese studenata pred organima upravljanja, stručnim i drugim organima Škole, kao i prema institucijama i organima izvan škole.

Studentski parlament ima sedam članova. Pravo da biraju i da budu birani za člana imaju svi studenti Škole, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira parlament. Izbori za Studentski parlament sprovode se jedinstveno, jednom godišnje, na neposrednim i tajnim izborima.

Predsednik Studentskog parlamenta

Potpredsednik Studentskog parlamenta

Predstavnik Studentskog parlamenta u Savetu

Predstavnici Studentskog parlamenta u Nastavno-stručnom veću

Predstavnik Studentskog parlamenta u Komisiji za kvalitet