Upis na
osnovne studije

Upis na osnovne studije je važna odluka. Nudimo Vam međunarodno priznatu diplomu i mogućnost nastavka školovanja. Upisni rok za školsku 2023/24. godinu je u toku! Budite i Vi student 31. generacije studenata!

Osnovne studije

Studijski program

Škola realizuje savremene akreditovane studijske programe osnovnih strukovnih studija, iz oblasti menadžmenta, ekonomije, turizma i ugostiteljstva, kao i poslovne informatike.

 • Četiri akreditovana studijska programa
 • Trogodišnje osnovne studije
 • 180 ESPB poena

Studijski programi

Ekonomija

Studijski program Ekonomija je namenjen studentima koji žele da steknu temeljno razumevanje ekonomskih koncepata i teorija, neophodnih za razvoj poslovnih strategija i odlučivanje u savremenom poslovnom okruženju. Studijski program Ekonomija Vam omogućava da razvijete veštine analize tržišta, finansija i drugih ekonomskih procesa, što je od ključnog značaja u današnjem poslovnom svetu.

Studijskim programom Ekonomija stičete znanja i veštine koje će vam biti od velike koristi, kako u karijeri, tako i u životu, a pomažu Vam i da dublje razumete ekonomske prilike koje nas okružuju. Naš studijski program je usklađen sa savremenim poslovnim potrebama i tržišnim zahtevima.

Studijski program Ekonomija pruža studentima izvanrednu osnovu za dalje usavršavanje i razvoj karijere u različitim poslovnim oblastima, kao što su finansije, marketing, menadžment, konsalting i druge oblasti.


Menadžment

Studijski program Menadžment je namenjen studentima koji žele da steknu duboko razumevanje poslovnih procesa, neophodnih za efikasno upravljanje organizacijama u savremenom poslovnom okruženju.

Studijski program Menadžment je koncipiran tako da omogući studentima da razviju sposobnost analize, sinteze i primene stečenih znanja u različitim poslovnim situacijama. Studijski program je usklađen sa potrebama tržišta rada i omogućava studentima da se osposobe za rad na različitim pozicijama i nivoima menadžmenta u privatnom i javnom sektoru..

Pružamo studentima snažnu osnovu u poslovnom menadžmentu, koja će ih osposobiti da se uspešno nose sa izazovima koje im postavlja savremeno poslovno okruženje. Uvereni smo, da će naš program studentima pomoći da razviju stručnost i samopouzdanje, te da postanu lideri u svojoj oblasti.


Poslovna informatika

Studijski program Poslovna informatika namenjen je studentima koji žele da steknu znanja o analizi, razvoju i implementaciji softverskih rešenja za poslovne procese, kao i o upravljanju informacionim sistemima u organizacijama. Poslovna informatika Vam omogućava da ovladate veštinama razvoja softvera, upravljanja bazama podataka, upotrebe poslovnih aplikacija i analize podataka.

Na studijskom programu Poslovne informatike stičete znanja i veštine koje su od suštinskog značaja u modernom poslovnom svetu. Ovladavanje programa Vam omogućava da se uspešno nosite sa izazovima koje tehnologija postavlja. Naš program je dizajniran tako da Vam pruži praktična znanja i veštine koje su neophodne za uspešnu karijeru u oblasti poslovne informatike.

Trudimo se da omogućimo našim studentima pristup najnovijim tehnologijama i inovativnim načinima razmišljanja, kako bismo ih pripremili za rad u dinamičnom poslovnom okruženju. Učenjem od iskusnih stručnjaka iz IT industrije i kroz rad na realnim projektima, naši studenti su osposobljeni da preuzmu vodeće uloge u oblasti poslovne informatike.


Turizam i ugostiteljstvo

Studijski program Turizam i ugostiteljstvo je namenjen studentima koji žele da steknu sveobuhvatna znanja o turističkoj industriji. Kroz studije Turizma i ugostiteljstva, stičete znanja i veštine, neophodne za rad u dinamičnom i rastućem sektoru turizma. Ovladaćete veštinama koje su neophodne za efikasno upravljanje turističkim destinacijama, putem planiranja, ali i organizovanja.

Studijski program Turizma i ugostiteljstva otvara vrata različitim karijernim opcijama u dinamičnom i rastućem sektoru, što ga čini jednim od najatraktivnijih područja poslovanja. Ovaj program pruža temeljno znanje o turizmu, uključujući i upoznavanje sa različitim aspektima turističke privrede, kao što su turistička ponuda, ponašanje turista i marketing u turizmu. Naučićete kako da pružite vrhunsko iskustvo klijentima u ugostiteljskoj industriji, što je krucijalno za uspeh u ovom sektoru.

Pružamo Vam priliku da se upoznate sa najnovijim trendovima u turizmu i ugostiteljstvu, kao i sa tehnologijama koje se koriste u spomenutoj industriji. Naučićete kako da se nosite sa izazovima koji proizilaze iz globalizacije i digitalizacije u turizmu i ugostiteljstvu, u industriji koja predstavlja značajan deo globalne ekonomije.

Osnovne studije

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije i Konkursom za upis studenata.

Više informacija o upisu na osnovne studije

Pravo upisa na osnovne studije

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

Prijavljivanje

Kandidat za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pri prijavljivanju podnosi sledeću dokumentaciju:

 • Prijavni list
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi

Dokaz o uplati od 5000 RSD na ime polaganja prijemnog ispita.

Studenti koji se prijave u predupisnom roku oslobađaju se troškova prijemnog ispita u visini od 5000 RSD .

Prijemni ispit za upis na osnovne studije

Kandidat za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit podrazumeva polaganje Testa opšteg znanja i informisanosti.

Redosled kandidata za upis na osnovne studije

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Merila za utvrđivanje redosleda:

Redosled - rang lista kandidata za upis na osnovne studije, utvrđuje se primenom sledećih merila:

1. opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 12, a najviše 40 bodova;

2. rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa najviše 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 32 boda.

Pravo upisa

Pravo upisa na osnovne strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru utvrđenog broja studenata za upis na studijski program.

U slučaju kada kandidati imaju isti broj bodova po navedenim merilima, odluku o njihovom redosledu donosi Upisna komisija Škole.

Osnovne studije

Školarina

Godišnja školarina iznosi 800€ i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.


Komplet knjiga
uključen u cenu upisnine
Popust od 10%
za uplatu školarine u celosti, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2023. godine
Popust od 20%
na visinu školarine, za drugog studenta iz iste porodice
Beneficije
u plaćanju školarine za najbolje studente generacije


Visina ukupnih troškova za studente koji plaćaju administrativnom zabranom na 12 mesečnih rata iznosi1040€ na godišnjem nivou.

Svi studenti Škole se samofinansiraju.

Više informacija o školarini

Posebne cene studiranja

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.


Obaveze studenta prema Školi

Obaveze studenta prema Školi po pitanju naknada troškova studiranja definisane su Pravilnikom o naknadama studenata za troškove studiranja, a troškovi ostalih usluga Škole Cenovnikom ostalih usluga. Škola je usvojila i Pravilnik o stipendijama, koji propisuje sve uslove za stipendiranje studenata po različitim osnovama.

Cenovnik i Odluku o visini školarine usvaja Savet Škole na početku svake školske godine.

Dokumentacija za preuzimanje:

Odluka o visini školarine Merila za utvrđivanja školarine


Osnovne studije

Sistem za učenje na daljinu

Kao podrška tradicionalnom načinu studiranja, studentima je na raspolaganju sistem za učenje na daljinu. Posetite demo kurs kako bi ste se uverili u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše platforme!

Demo kurs


DLS platforma

Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki nastavnik će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje. Možete aktivno učestvovati u nastavi sa profesorima i kolegama.

Realizacija

Na platformi za učenje na daljinu su Vam stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita. Nastavnici redovno prate Vaš rad na platformi. Nakon svake nastavne celine vrši se provera Vašeg znanja, kroz testove za samoproveru znanja. Time se osigurava kontinuitet u radu studenata i obezbeđuje njihovo predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Aktivno učestvovanje

Studijskim programima je predviđena i izrada zadataka i seminarskih radova, koji omogućavaju usvajanje novih znanja kroz praktičan rad. Profesori na taj način, takođe, proveravaju nivo znanja i veština koje ste stekli. Možete aktivno učestvovati u nastavi sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na forumima otvorenim za studente, iznošenjem ideja, iskustava, primera…

Moodle

Nastava na daljinu se realizuje putem programskog paketa Moodle, koji je zahvaljujući svojoj jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti, jedna od najpopularnijih DLS platformi u svetu.


Osnovne studije

Pogodnosti za studente u radnom odnosu

Realizacija nastave po posebnom prilagođenom režimu. Predavanja u popodnevnim terminima i subotom za studente u radnom odnosu.

Studentska služba

Studentska služba je dostupna studentima u popodnevnim časovima i subotom, za informisanje i rešavanje studentskih pitanja. Konsultovanje sa nastavnicima i van termina predavanja, po potrebi.

Posebne cene studiranja

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Učenje na daljinu

Mogućnost studiranja učenjem na daljinu, putem Interneta, bez fizičkog prisustva u školi.

Akreditacija


Škola je akreditovana odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija.

Dozvola za rad

Škola poseduje dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za više informacija posetite stranicu Akreditacija.

Studenti naše Škole u %
  • Zasnovalo radni odnos nakon završetka školovanja60%
  • Nastavilo dalje školovanje po diplomiranju50%
  parallax background