Alumni
klub

Alumni klub Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ Kruševac – klub diplomiranih studenata, predstavlja organizaciju Škole koja je osnovana sa ciljem uspostavljanja i održavanja dugoročne veze između Škole (rukovodstva, profesora, asistenata) i studenata koji su na njoj završili osnovne i/ili specijalističke studije.

Pozivamo sve diplomirane studente da se prijave za članstvo u Alumni klubu popunjavanjem prijavnog formulara.

Osnovni ciljevi Alumni kluba

  • uspostavljanje aktivne zajednice i održavanje veze između Škole i njenih diplomaca,
  • međusobno povezivanje diplomiranih studenata,
  • razvijanje saradnje između Škole i kompanija, organizacija i institucija u kojima rade naši nekadašnji studenti,
  • obaveštavanje diplomiranih studenata o mogućnostima nastavka školovanja u Školi,
  • besplatno učešće diplomiranih studenata u svim događajima koje Škola organizuje.

Prijavni formular