Алумни
клуб

Алумни клуб Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ Крушевац – клуб дипломираних студената, представља организацију Школе која је основана са циљем успостављања и одржавања дугорочне везе између Школе (руководства, професора, асистената) и студената који су на њој завршили основне и/или специјалистичке студије.

Позивамо све дипломиране студенте да се пријаве за чланство у Алумни клубу попуњавањем пријавног формулара.

Основни циљеви Алумни клуба

  • успостављање активне заједнице и одржавање везе између Школе и њених дипломаца,
  • међусобно повезивање дипломираних студената,
  • развијање сарадње између Школе и компанија, организација и институција у којима раде наши некадашњи студенти,
  • обавештавање дипломираних студената о могућностима наставка школовања у Школи,
  • бесплатно учешће дипломираних студената у свим догађајима које Школа организује.

Пријавни формулар