Библиотека

Школа располаже одлично опремљеном библиотеком, која је основана са циљем да непосредно помаже обављању образовних, научно-истраживачких, стручних и културних задатака Школе.


Библиотека студентима обезбеђује богат избор додатне литературе неопходне за припрему испита, израду семинарских, пројектних и завршних радова, поред уџбеника које студенти добијају за сваки предмет током свих година студирања.

Константан рад Школе на прибављању најквалитетније литературе за своје студенте обезбеђује сигуран напредак и усавршавање на пољу менаџмента, економије, туризма и угоститељства и пословне информатике.


Књижни фонд

Књижни фонд Библиотеке данас чини око 2500 наслова.

Приступ интернету

У читаоници библиотеке обезбеђен је бежични приступ Интернету.