parallax background
 

Туризам и угоститељство

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), АКРЕДИТОВАН 2017. године.

Концептом студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (180 ЕСПБ) је предвиђен курикулум кога чини укупно 23 испита које студент мора да положи, од чега је обавезних предмета – 18, а изборних предмета - 5.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални.

Завршетком студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО стиче се високо образовање на основним струковним студијама (180 ЕСПБ) и стручни назив – СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА (у области туризма и угоститељства)6

Семестара у току студија


Акредитовано високошколско образовање у трогодишњем трајању, реализовано на традиционалан начин.
Преглед предмета I година Преглед предмета II година Преглед предмета III година
 
 
parallax background
 
 

Струковни економиста у области туризма и угоститељства

Исходи и компетенције

Након успешног завршетка студијског програма, струковни економиста (у области туризма и угоститељства) ће бити оспособљен за обављање широког спектра пословних активности из области туризма и угоститељства, као што су:

  • Координатор развоја интегралних туристичких и угоститељских производа у организацијама јавног и приватног сектора, МСП сектора и сеоског туризма;
  • Сарадник привредног сектора за туризам и угоститељство у органима државне и локалне управе;
  • Организатор или асистент организатора сајамских приредби, конгреса, конференција, изложби, спортских, рекреативних и других туристичких манифестација.
  • Планер, аналитичар и сарадник у привредним организацијама и удружењима туристичке и угоститељске делатности;
  • Референт пословнице туристичке агенције;
  • Менаџер туристичке дестинације;
  • Менаџер односа с јавношћу (ПР - Публиц релатионс) и/или маркетинг аналитичара у туристичким организацијама.


23

Испита које студент мора да положи

18

Обавезних предмета

5

Изборних предмета

180

ЕСПБ поена

 
parallax background
 
 

Предупис за школску 2024/2025. годину је у току!

 

Пријавите се путем онлајн обрасца за упис на програм основних струковних студија Туризам и угоститељство.