parallax background
 

Пословна информатика

Студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА је студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), АКРЕДИТОВАН 2017. године.

Концептом студијског програма ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (180 ЕСПБ) је предвиђен курикулум кога чини укупно 23 испита које студент мора да положи, од чега је обавезних предмета – 18, а изборних предмета - 5.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални.

Завршетком студијског програма ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА стиче се високо образовање на основним струковним студијама (180 ЕСПБ) и стручни назив – СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР.6

Семестара у току студија


Акредитовано високошколско образовање у трогодишњем трајању, реализовано на традиционалан начин.
Преглед предмета I година Преглед предмета II година Преглед предмета III година
 
 
parallax background
 
 

Струковни пословни информатичар

Исходи и компетенције

Након успешног завршетка студија струковни пословни информатичар ће бити оспособљен за обављање следећих послова:

 • Управљање пословним информационим системима и системима подршке пословном одлучивању,
 • Управљање и одржавање безбедности информационих система,

 • Израда једноставних рачунарских апликација за десктоп и wеб,

 • Пројектовање, израда и програмирање једноставнијих рачунарских база података,

 • Одржавање и управљање информационим мрежним системима,

 • Планирање и извођење ИТ едукације,

 • Подршка корисницима приликом имплементације и коришћења ИТ апликација,
  Менаџмент (планирање, организовање, координација и контрола пословања) на нивоу ИТ одељења/службе у МСП,

 • Продаја опреме, програма и система ИКТ.

  Свршеним студентима пружа се могућност запослења на радним местима: шеф одељења пословне информатике у компанији; администратор база података; администратор рачунарске мреже; систем аналитичар; саветник за развој информационих система; саветник корисника информационих система; ревизор пословних информационих система; комерцијалиста за маркетинг пословних информационих система, рачунарске опреме, и сл.


23

Испита које студент мора да положи

18

Обавезних предмета

5

Изборних предмета

180

ЕСПБ поена

 
parallax background
 
 

Од школске 2024/2025. године, Школа не уписује студенте на студијски програм Пословна информатика.