Реализовани пројекти и истраживања

 

Издавачки центар

Издавачка делатност Школе огледа се у издавању часописа, уџбеника, монографија, електронских издања, зборника радова и других публикација.

Издавачки центар Школе је основан 1994. године, са тадашњим циљем да се у домаћем издаваштву обогати литература из области менаџмента, посебно индустријског (производног).

Како је, од свог оснивања до данас, Школа своју образовну делатност проширила и на област економије, пословне информатике и туризма и угоститељства, кроз свој Издавачки центар данас даје допринос обогаћивању стручне литературе из свих ових области.

Издања Издавачког центра су превасходно намењена студентима Школе.

 

За тридесет година постојања у оквиру Издавачког центра издато је око 70 наслова, одштампаних у преко 250.000 примерака.

Школа је јавности презентовала своју издавачку делатност на преко 20 сајмова књига.

Школа је две године заредом, 2012. и 2013. године, на Сајму књига и издаваштва Расинског округа, који се одржава у организацији Културног центра, Историјског архива и Народне библиотеке из Крушевца, освајала признање за издавача године.


НАСТАВНА БАЗА ЗА ПРАКТИЧНУ ОБУКУ СТУДЕНАТА

Сарадња са привредом

Основна карактеристика образовног процеса у Школи је у континуираном прожимању теоријске и практичне наставе. Практична настава се остварује на специфичан начин, тако што студенти вежбе и практичан рад реализују у Пилот-фабрикама. Сваке школске године организоване су стручне посете студената Школе Пилот-фабрикама.