Акредитација


Школа поседује уверења о акредитацији установе и студијских програма и дозволу за рад издату од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Пословна информатика

Студијски програм Пословна информатика (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената.

Преузми уверење

Туризам и угоститељство

Студијски програм Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената.

Преузми уверење

Менаџмент у пословно-индустријском систему

Студијски програм Менаџмент у пословно-индустријском систему (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената.

Преузми уверење

Економија у пословно-индустријском систему

Студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (180 ЕСПБ), основних струковних студија, за 30 студената.

Преузми уверење

Студијски програми у поступку акредитације

Студијски програм основних струковних студија Менаџмент (180 ЕСПБ)
Студијски програм основних струковних студија Пословна економија (180 ЕСПБ)
Студијски програм основних струковних студија Туризам и угоститељство (180 ЕСПБ)
Студијски програм мастер струковних студија Пословно управљање (120 ЕСПБ)