parallax background
 

ЕКОНОМИЈА

у пословно индустријском систему

Студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ је студијски програм основних струковних студија у трогодишњем трајању (180 ЕСПБ), АКРЕДИТОВАН 2017. године.

Концептом студијског програма ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ (180 ЕСПБ) је предвиђен курикулум кога чини укупно 23 испита које студент мора да положи, од чега је обавезних предмета – 18, а изборних предмета - 5.

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети једносеместрални.

Завршетком студијског програма ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ стиче се високо образовање на основним струковним студијама (180 ЕСПБ) и стручни назив – СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА.6

Семестара у току студија


Акредитовано високошколско образовање у трогодишњем трајању, реализовано на традиционалан начин.
Преглед предметаI година
Преглед предмета II година
Преглед предмета III година
 
 
parallax background
 
 

Струковни економиста

Исходи и компетенције

Струковни економиста поседује теоријска и практична знања и вештине из ужих научних области економије, маркетинга, менаџмента и информатике за успешно обављање задатака унутар пословног система.

Свршеним студентима пружа се могућност запослења на радном месту економисте или самосталног референта у службама маркетинга, набавке, продаје, микроекономије, рачуноводства у пословно индустријским системима, јавним установама, банкама, осигуравајућим друштвима, као и малим и средњим предузећима.

Вишегодишње искуство показује да су наши свршени студенти, такође, оспособљени за покретање сопственог бизниса.

23

Испита које студент мора да положи

18

Обавезних предмета

5

Изборних предмета

180

ЕСПБ поена

 
parallax background
 
 

Предупис за школску 2024/2025. годину је у току!

 

Пријавите се путем онлајн обрасца за упис на програм основних струковних студија Економија.