Konferencija

Trendovi u poslovanju 2023

29.09.2023. Biznis Inkubator

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” pod pokroviteljstvom grada Kruševca organizuje VII naučno-stručnu konferenciju sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2023”.

Konferencija se sprovodi u saradnji sa Biznis inkubatorom iz Kruševca, Visokom školom za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd (PEP) i Asocijacijom za kvalitet i standardizaciju Srbije.

Kontakt
Dr Maja Staletović
Email
konferencija@visokaposlovnaskola.edu.rs
Telefon
037/420-231

  Tematske oblasti

  • Ekonomija

  • Pravo

  • Menadžment

  • Turizam

  • Informatika

  • Obrazovanje

  • Ekologija

   Uputstvo za pisanje radova

   Rad može imati najviše tri autora/koautora, a svaki od autora može učestvovati sa najviše dva rada. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i Zborniku rezimea. Pri pisanju radova, neophodno je pratiti priloženo uputstvo za tehničku pripremu.


   Važni
   datumi


   Dostava kompletnih radova

   01.09.2023.


   Dostava .ppt prezentacija

   10.09.2023.


   Konačni program rada

   25.09.2023.

    


   Kotizacija za učešće


   Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi 2.000,00 din. po radu.


   I naučno-stručna konferencija

   Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2017“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 17. maja 2017. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu.

   Preuzmi zbornik Video prilog
   II naučno-stručna konferencija

   Druga naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2018“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 17. maja 2018. godine u prostorijama Biznis inkubatora u Kruševcu.

   Preuzmi zbornik Video prilog
   III naučno-stručna konferencija

   III naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2019“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 16. maja 2019. godine u Restoranu Bagdala u Kruševcu.

   Preuzmi zbornik Video prilog
   IV naučno-stručna konferencija

   IV naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2020“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 2020. godine.

   Preuzmi zbornik
   V naučno-stručna konferencija

   Peta naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2021“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 25.10.2021. godine .

   Preuzmi zbornik Video prilog
   VI naučno-stručna konferencija

   Šesta naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2021“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 23.09.2022. godine .

   Preuzmi zbornik Video prilog
   VII naučno-stručna konferencija


   Naučni odbor

   • Dr Mirjana Radović Marković, Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija
   • Dr Miloš Bešić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija
   • Dr Edita Kastratović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Dejan Miletić, Nacionalna akademija za javnu upravu, Beograd, Srbija
   • Dr Vladimir Baltić, Akademija tehničkih i umetničkih strukovnih studija, Beograd, Srbija i naučni saradnik matematičkog instituta SANU
   • Dr Vlado Radić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Zorana Nikitović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Dušan Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Zoran Punoševac, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
   • Dr Zorica Medić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Maja Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Dragana Vojteški-Kljenak, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Slađana Vujičić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija
   • Dr Ana Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac
   • Dr Srđan Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac
   • Dr Slavoljub Šljivić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Goran Lapčević, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Miloš Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Др Ивана Ћурувија, Висока пословна школа струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић" - Крушевац, Србија
   • Dr Aleksandar Gajić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Aleksandra Golubović-Stojanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Đorđe Ilić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Sanja Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Dejan Antanasković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dr Bojan Milosavljević, Akademija strukovnih studija Šumadija, Kragujevac, Srbija
   • Dr Vera Karađova, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid, University “St. Kliment Ohridski”, Bitolj, Severna Makedonija
   • Dr Esra Kahya Özyirmidokuz, Univerzitet Erkijes, Kajseri, Turska
   • Dr Svetlana Zenchenko, Federalni univerzitet Severnog Kavkaza, Rusija
   • Dr Shaik Azahar Shaik Hussain, Univerzitet Malezija Saravak, Malezija
   • Dr Eugen Popescu, Univerzitet Lucian Blaga, Sibiu, Rumunija
   • Dr Carmine D’Arconte, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Rimu, Italija
   • Dr Nadya Marinova-Milanova Novi Bugarski Univerzitet, Sofija, Bugarska
   • Dr Yuri Tsenkov, Univerzitet za nacionalnu i svetsku ekonomiju, Odsek “Nacionalna i regionalna bezbednost” Sofiija, Bugarska
   • Dr Petar Pajković, Ruski ekonomski univerzitet Plehanov, Moskva, Rusija


   Organizacioni odbor

   • Dr Ana Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac
   • Dr Srđan Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac
   • Dr Goran Lapčević, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“, Kruševac
   • Maja Staletović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Mr Dušan Trajković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Olivera Žikić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Marija Savić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija
   • Dušan Garabinović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija