Nastavnici i saradnici

Nastavni kadar Škole čini više od 20 doktora i magistara nauka, iskusnih nastavnika sa višegodišnjim privrednim i predavačkim iskustvom, kao i ekspertskim znanjima iz teorije i prakse menadžmenta, ekonomije, informatike i turizma i ugostiteljstva.

Direktor

Dr Ana Skorup

ana.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Poslovni menadžment

Direktor

Dr Tatjana Piljan

tatjana.piljan@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Opšta ekonomija

Dr Srđan Skorup

srdjan.skorup@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Poslovni menadžment

Pomoćnik direktora za razvoj

Rukovodilac studijskog programa Menadžment u poslovno-industrijskom sistemu

Dr Goran Lapčević

goran.lapcevic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Opšta ekonomija

Pomoćnik direktora za finansije

Dr Slavoljub Šljivić

slavoljub.sljivic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Finansije i računovodstvo

Rukovodilac studijskog programa Ekonomija u poslovno-industrijskom sistemu

Dr Miloš Ćuruvija

milos.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Turizam i ugostiteljstvo

Rukovodilac studijskog programa Turizam i ugostiteljstvo

Mr Dušan Trajković

dusan.trajkovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač
Uža stručna oblast: Menadžment informacionih sistema

Rukovodilac studijskog programa Poslovna informatika

Dr Sanja Marković

sanja.markovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Proizvodni i ekološki menadžment

Dr Aleksandar Gajić

aleksandar.gajic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Opšta ekonomija

Dr Ivana Ćuruvija

ivana.curuvija@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Turizam i ugostiteljstvo

Dr Đorđe Ilić

djordje.ilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Poslovni menadžment

Dr Aleksandra Golubović Stojanović

aleksandra.golubovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Psihologija rada i organizacije

Dr Simonida Vilić

simonida.vilic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Ekonomika i menadžment turizma i ugostiteljstva

Dr Nemanja Matić

nemanja.matic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Dr Ljubomir Zuber

ljubomir.zuber@visokaposlovnaskola.edu.rs


Profesor strukovnih studija
Uža stručna oblast: Komunikologija i odnosi s javnošću

Dr Maja Staletović

maja.staletovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Viši predavač
Uža stručna oblast: Opšta ekonomija

Dr Dejan Antanasković

dejan.antanaskovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač
Uža stručna oblast: Poslovni menadžment

Dr Enes Hamzagić

enes.hamzagic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač
Uža stručna oblast: Organizacija i ljudski resursi

Dr Amer Rastić

amer.rastic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Asistent
Uža stručna oblast: Finansije i računovodstvo

Olivera Žikić

olivera.zikic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Nastavnik stranog jezika
Uža stručna oblast: Engleski jezik

Marija Savić

marija.savic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Nastavnik stranog jezika
Uža stručna oblast: Engleski jezik

Гордана Пешић

gordana.pesic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Nastavnik stranog jezika
Uža stručna oblast: Engleski jezik

Dr Dejan Mladenović

dejan.mladenovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač van radnog odnosa

Dejan Gadžić

dejan.gadzic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač van radnog odnosa

Edina Hamidović Talović

edina.hamidovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Predavač van radnog odnosa

Dušan Garabinović

dusan.garabinovic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Asistent
Uža stručna oblast: Finansije i računovodstvo

Marko Trišić

marko.trisic@visokaposlovnaskola.edu.rs


Asistent
Uža stručna oblast: Ekonomija