Dokumenti

Dokumentacija Visoke poslovne škole strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" Kruševac

Normativna akta

Statut
Odluka o izmeni i dopuni statuta
Statut studentskog parlamenta
Pravilnik o upisu studenata na studije prvog stepena
Pravilnik o master strukovnim studijama
Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o udžbenicima
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata
Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika i saradnika
Pravilnik o istraživačko razvojnoj delatnosti i vrednovanju naučnoistraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika
Pravilnik o radu biblioteke
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja
Pravilnik o ispitima i ocenjivanju na ispitima
Pravilnik o kriterijumima i načinima pružanja podrške studentima iz osetljivih grupa
Pravilnik o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova
Pravilnik o završnom radu
Pravilnik za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta
Konkurs za upis studenata u školsku 2023/2024. godinu
Odluka o visini školarine za školsku 2023/2024. godinu

Kvalitet

Osnovni zadaci, ciljevi i principi visokog obrazovanja
Strategija obezbeđenja kvaliteta
Politika obezbeđenja kvaliteta
Odluke o usvajanju izveštaja o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta ustanove i studijskih programa
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Ustanove
Odluka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta Ustanove
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP OSS Menadžment
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP OSS Poslovna ekonomija
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP OSS Turizam i ugostiteljstvo
Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta SP MSS Poslovno upravljanje
Akcioni plan za sprovođenje strategije obezbeđenja kvaliteta
Godišnji izveštaj o radu Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” u Kruševcu za 2022/23. godinu
Godišnji plan rada Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” u Kruševcu za školsku 2023/24. godinu
Plan naučno-istraživačkog i stručnog rada i usavršavanja naučnog podmlatka
Finansijski plan za 2023. godinu Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” - Kruševac
Finansijski izveštaj za 2022. godinu Visoke poslovne škole strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković” - Kruševac

Konkursi i izveštaji o izboru u zvanje

Konkurs za izbor u zvanje nastavnika za užu naučno-stručnu oblast Turizam i ugostiteljstvo, raspisan 19.10.2023.
Izveštaj o izboru u zvanje po konkursu raspisanom 19.10.2023.
Konkurs za izbor u zvanje 2 nastavnika za užu naučno-stručnu oblast Ekonomija, raspisan 10.01.2024.
Izveštaj o izboru u zvanje za užu naučno-stručnu oblast Ekonomija po konkursu raspisanom 10.1.2024.