Upis na
osnovne studije

Upis na osnovne studije je važna odluka. Nudimo Vam međunarodno priznatu diplomu i mogućnost nastavka školovanja.

Predupisni rok za školsku 2024/25. godinu je u toku! Budite i Vi student 32. generacije studenata!

Iskoristite pogodnosti predupisnog roka i ostvarite uštedu do 130 EUR!

Studenti koji se prijave u predupisnom roku oslobađaju se troškova polaganja prijemnog ispita u visini od 5.000,00 din.

Popust od 10% za uplatu školarine u celosti, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2024. godine.

Osnovne studije

Studijski program

Škola u školskoj 2024/2025. godini upisuje studente na savremene akreditovane studijske programe osnovnih strukovnih studija, iz oblasti menadžmenta, poslovne ekonomije i turizma i ugostiteljstva.

 • Tri akreditovana studijska programa
 • Trogodišnje osnovne studije
 • 180 ESPB poena

Studijski programi

Ekonomija

Studijski program Ekonomija je namenjen studentima koji žele da steknu temeljno razumevanje ekonomskih koncepata i teorija, neophodnih za razvoj poslovnih strategija i odlučivanje u savremenom poslovnom okruženju. Studijski program Ekonomija Vam omogućava da razvijete veštine analize tržišta, finansija i drugih ekonomskih procesa, što je od ključnog značaja u današnjem poslovnom svetu.

Studijskim programom Ekonomija stičete znanja i veštine koje će vam biti od velike koristi, kako u karijeri, tako i u životu, a pomažu Vam i da dublje razumete ekonomske prilike koje nas okružuju. Naš studijski program je usklađen sa savremenim poslovnim potrebama i tržišnim zahtevima.

Studijski program Ekonomija pruža studentima izvanrednu osnovu za dalje usavršavanje i razvoj karijere u različitim poslovnim oblastima, kao što su finansije, marketing, menadžment, konsalting i druge oblasti.


Menadžment

Studijski program Menadžment je namenjen studentima koji žele da steknu duboko razumevanje poslovnih procesa, neophodnih za efikasno upravljanje organizacijama u savremenom poslovnom okruženju.

Studijski program Menadžment je koncipiran tako da omogući studentima da razviju sposobnost analize, sinteze i primene stečenih znanja u različitim poslovnim situacijama. Studijski program je usklađen sa potrebama tržišta rada i omogućava studentima da se osposobe za rad na različitim pozicijama i nivoima menadžmenta u privatnom i javnom sektoru..

Pružamo studentima snažnu osnovu u poslovnom menadžmentu, koja će ih osposobiti da se uspešno nose sa izazovima koje im postavlja savremeno poslovno okruženje. Uvereni smo, da će naš program studentima pomoći da razviju stručnost i samopouzdanje, te da postanu lideri u svojoj oblasti.


Turizam i ugostiteljstvo

Studijski program Turizam i ugostiteljstvo je namenjen studentima koji žele da steknu sveobuhvatna znanja o turističkoj industriji. Kroz studije Turizma i ugostiteljstva, stičete znanja i veštine, neophodne za rad u dinamičnom i rastućem sektoru turizma. Ovladaćete veštinama koje su neophodne za efikasno upravljanje turističkim destinacijama, putem planiranja, ali i organizovanja.

Studijski program Turizma i ugostiteljstva otvara vrata različitim karijernim opcijama u dinamičnom i rastućem sektoru, što ga čini jednim od najatraktivnijih područja poslovanja. Ovaj program pruža temeljno znanje o turizmu, uključujući i upoznavanje sa različitim aspektima turističke privrede, kao što su turistička ponuda, ponašanje turista i marketing u turizmu. Naučićete kako da pružite vrhunsko iskustvo klijentima u ugostiteljskoj industriji, što je krucijalno za uspeh u ovom sektoru.

Pružamo Vam priliku da se upoznate sa najnovijim trendovima u turizmu i ugostiteljstvu, kao i sa tehnologijama koje se koriste u spomenutoj industriji. Naučićete kako da se nosite sa izazovima koji proizilaze iz globalizacije i digitalizacije u turizmu i ugostiteljstvu, u industriji koja predstavlja značajan deo globalne ekonomije.

Osnovne studije

Uslovi upisa

Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem.

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije i Konkursom za upis studenata.

Uslovi upisa na osnovne strukovne studije od početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetičku maturu opisani su na sledećem linku.

Više informacija o upisu na osnovne studije

Pravo upisa na osnovne studije

Право уписа у прву годину основних струковних студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем.

Prijavljivanje

Kandidat za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pri prijavljivanju podnosi sledeću dokumentaciju:

 • Prijavni list
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole
 • Diplomu o završenoj srednjoj školi

Dokaz o uplati od 5000 RSD na ime polaganja prijemnog ispita.

Studenti koji se prijave u predupisnom roku oslobađaju se troškova prijemnog ispita u visini od 5000 RSD .

Prijemni ispit za upis na osnovne studije

Kandidat za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit podrazumeva polaganje Testa opšteg znanja i informisanosti.

Redosled kandidata za upis na osnovne studije

Redosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Merila za utvrđivanje redosleda:

Redosled - rang lista kandidata za upis na osnovne studije, utvrđuje se primenom sledećih merila:

1. opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 16, a najviše 40 bodova;

2. rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa najviše 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 32 boda.

Pravo upisa

Pravo upisa na osnovne strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru utvrđenog broja studenata za upis na studijski program.

U slučaju kada kandidati imaju isti broj bodova po navedenim merilima, odluku o njihovom redosledu donosi Upisna komisija Škole.

Osnovne studije

Školarina

Godišnja školarina za studente upisane u školskoj 2024/2025. godini iznosi 900€ i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate.


Komplet knjiga
uključen u cenu upisnine
Popust od 10%
za uplatu školarine u celosti, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2024. godine
Popust od 20%
na visinu školarine, za drugog studenta iz iste porodice
Beneficije
u plaćanju školarine za najbolje studente generacije


Svi studenti Škole se samofinansiraju.

Odluka o visini školarine Merila za utvrđivanja školarine

Osnovne studije

Sistem za učenje na daljinu

Kao podrška tradicionalnom načinu studiranja, studentima je na raspolaganju sistem za učenje na daljinu. Posetite demo kurs kako bi ste se uverili u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše platforme!

Demo kurs


DLS platforma

Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki nastavnik će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje.

Realizacija

Na platformi za učenje na daljinu su Vam stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita. Nakon svake nastavne celine možete vršiti proveru znanja, kroz testove za samoproveru znanja. Time se osigurava kontinuitet u radu studenata i obezbeđuje njihovo predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Aktivno učestvovanje

Studijskim programima je predviđena i izrada zadataka i seminarskih radova, koji omogućavaju usvajanje novih znanja kroz praktičan rad. Profesori na taj način, takođe, proveravaju nivo znanja i veština koje ste stekli. Možete aktivno učestvovati u komunikaciji sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na forumima otvorenim za studente, iznošenjem ideja, iskustava, primera…


Osnovne studije

Pogodnosti za studente u radnom odnosu

Realizacija nastave po posebnom prilagođenom režimu. Predavanja u popodnevnim terminima i subotom za studente u radnom odnosu.

Studentska služba

Studentska služba je dostupna studentima u popodnevnim časovima i subotom, za informisanje i rešavanje studentskih pitanja.

Konsultacije u poslepodnevnim časovima

Konsultovanje sa nastavnicima i van termina predavanja, po potrebi.

Akreditacija


Škola je akreditovana odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija.

Dozvola za rad

Škola poseduje dozvolu za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Za više informacija posetite stranicu Akreditacija.

Studenti naše Škole u %
  • Zasnovalo radni odnos nakon završetka školovanja60%
  • Nastavilo dalje školovanje po diplomiranju50%
  parallax background