parallax background
 
 
 
 
 
 
 

datum održavanja: 25.10.2021. god., Biznis inkubator Kruševac, ul. Jasički put 9a

permanent-recruitment-business-shaking-hands
U saradnji sa:
 
 
 
logokonf2021
 
 
 

Ciljevi
konferencijeSagledavanje, analiziranje i predviđanje budućih trendova poslovanja u oblasti ekonomije, menadžmenta, turizma i ugostiteljstva, poslovne informatike, prava, ekologije, poljoprivrede kao i obrazovanja.

Pružanje prilike za publikovanje rezultata naučno-stručnog rada i razmenu iskustava i znanja naučnih radnika, stručnjaka, studenata i ostalih zaintresovanih lica koja se pomenutim oblastima bave na teorijski ili praktičan način;

Pružanje podrške naporima društvene zajednice u razvoju naučno-stručnog stvaralaštva, što će doprineti dobrobiti društva u celini.

 
 
 

Tematske oblasti konferencije

Ekonomija | Pravo| Menadžment | Turizam| Informatika | Obrazovanje| Ekologija| Poljoprivreda

ekonomija_-3Law-3
menadzment_-3turizam_-3
informatika_-3Obrazovanje-3
ecology-3Agriculture-3
 
Uputstvo za pisanje radova:

Rad može imati najviše tri autora/koautora, a svaki od autora može učestvovati sa najviše dva rada. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i Zborniku rezimea. Pri pisanju radova, neophodno je pratiti priloženo uputstvo za tehničku pripremu.

 

O konferenciji2017

Video prilog Radio televizije Kruševac - „Trendovi u poslovanju 2017: Nacionalna naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem”

Preuzmite zbornik radova - 2017. god.

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 74 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.

2018

Video prilog Radio televizije Kruševac - „Naučno - stručna konferencija u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija”

Preuzmite zbornik radova - 2018. god.

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 63 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.

2019

Video prilog Radio televizije Kruševac - „Naučno - stručna konferencija u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija”

Preuzmite zbornik radova - 2019. god.

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 73 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.

2020

„Naučno - stručna konferencija u organizaciji Visoke poslovne škole strukovnih studija”

Preuzmite zbornik radova - 2020. god.

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 69 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.

2021

Video prilog Radio televizije Kruševac

Preuzmite zbornik radova - 2021. god.

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 75 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.
 

Mesto održavanja konferencije:

  • Biznis Inkubator, Kruševac,

    Jasički put 9a
  • www.biznisinkubator.rs

 
 
 
 
 
00

Dana


00

Sati


00

Minuta


00

Sekundi


 
 

Naučni i organizacioni odbor

V Nacionalno naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2021”;


Naučni odbor

Dr Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta , Univerzitet u Kragujevcu, Srbija

Dr Miloš Bešić, Fakultet političkih nauka, Beograd, Srbija

Dr Jelena Milanović, Poljoprivredni fakultet, Kruševac, Univerzitet u Nišu, Srbija

Dr Srđan Svrzić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Dr Dejan Miletić, direktor nacionalne akademije za javnu upravu, Beograd, Srbija

Dr Vladimir Baltić,Akademija tehničkih i umetničkih strukovnih studija, Beograd, Srbija i naučni saradnik matematičkog instituta SANU

Dr Zorica Medić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Mirjana Radović Marković, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Edita Kastratović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Slavoljub Šljivić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Vlado Radić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Dušan Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Maja Cogoljević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Dragana Vojteški-Kljenak, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Vladimir Ristanović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Ivan Piljan, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Marija Marković - Blagojević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Slađana Vujičić, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Zorana Nikitović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Dr Zoran Punoševac, Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac, Srbija; Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Dr Ana Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Srđan Skorup, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Miloš Ćuruvija, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Slavica Anđelić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Aleksandar Gajić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Aleksandra Golubović - Stojanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Đorđe Ilić, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Sanja Marković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Snežana Mijailović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Bojan Milosavljević, Visoka tehničko-tehnološka škola strukovnih studija, Kruševac, Srbija

Dr Vera Karađova, University “St. Kliment Ohridski”, Bitolj, Fakultet za turizam i ugostiteljstvo, Ohrid, Severna Makedonija

Dr Esra Kahya Özyirmidokuz, Univerzitet Erkijes, Kajseri, Turska

Dr Svetlana Zenchenko, Federalni univerzitet Severnog Kavkaza, Rusija

Dr Eugen Popescu, Univerzitet Lucian Blaga, Sibiu, Rumunija

Nadya Marinova-Milanova PhD, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

Yuri Tsenkov PhD, Department “National and Regional Security” University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Mr Zorica Wacker, University of Washington, Sjedinjene Američke Države

Organizacioni odbor

Dr Mirjana Stevanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dr Goran Lapčević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, Srbija

Mr Dušan Trajković, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Bratislav Mikarić, spec., Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Dušan Garabinović, master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Marko Trišić, master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Jovana Petrović master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Olivera Žikić, master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Marija Savić, master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

Maja Staletović, master, Visoka poslovna škola strukovnih studija "Prof. dr Radomir Bojković" - Kruševac, Srbija

 
 
Učenje na daljinu