Istraživačko-razvojni centar

IRC obavlja primenjena i razvojna istraživanja, kao i edukaciju, za potrebe Škole i ostalih korisnika iz privrede, a koji su u funkciji razvoja i unapređenja osnovnih delatnosti.

parallax background
 
 

U Školi je 2000. godine inicirano organizovanje naučno-istraživačke delatnosti. Postignuti rezultati u radu Škole kao što su brojni diplomski, projektni i seminarski radovi iz konkretne prakse, opremljenost razvojnih laboratorija, brojnost visokostručnog kadra i drugi raspoloživi resursi, bili su osnova za organizovanje Istraživačko-razvojnog centra - IRC-a.

 
 
 
 
 
 

Od novembra 2007. godine nova delatnost Škole iz oblasti konsaltinga je u delu bezbednosti i zdravlja na radu, kada je od Ministarstva za rad Škola dobila Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

 
 
 
 
 
 

Sprovodeći permanentno pomenute aktivnosti, nastavno osoblje Škole dolazi do novih saznanja, čime se stvaraju potrebni uslovi za uključivanje u nastavni proces novo stečenih znanja i obogaćivanja postojećih sadržaja studijskih predmeta, kao i inoviranje kurikuluma u celini.

 
 
 
 

Realizovani projekti i istraživanja istraživačko-razvojnog centra

 
 
 
 
 
 
parallax background
 
 

Istraživačko-razvojni centar obavlja svoju delatnost u više oblasti: