parallax background
 
 

Studije na daljinu

Studijski program EKONOMIJA – studije na daljinu je AKREDITOVAN studijski program osnovnih strukovnih studija u trogodišnjem trajanju (180 ESPB), koji se u potpunosti realizuje putem Interneta.

Učenje na daljinu se odvija bez obaveznog prisustva studenta u Školi, pri čemu se kontakt sa nastavnikom ostvaruje preko Web-a, putem specijalizovane računarske platforme za upravljanje procesom učenja na daljinu, Internet servisa, fizičkom razmenom štampanih materijala, kao i ličnim kontaktom.

Ovakav način studija je namenjen studentima koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi u Školi, zaposleni su ili žele veću slobodu u definisanju vremena za učenje.

Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Škola organizuje obuku upisanih studenata za rad na specijalizovanoj računarskoj platformi za učenje na daljinu, čime su studenti u potpunosti osposobljeni za rad na platformi, bez obzira na njihovo prethodno znanje iz oblasti informacionih tehnologija. 
parallax background
 
 

EKONOMIJA

studije na daljinu

Konceptom studijskog programa EKONOMIJA (180 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 23 ispita koje student mora da položi, od čega je obaveznih predmeta – 18, a izbornih predmeta - 5.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa EKONOMIJA stiče se visoko obrazovanje na osnovnim strukovnim studijama (180 ESPB) i stručni naziv – STRUKOVNI EKONOMISTA.6

Semestara u toku studija


Akreditovano visokoškolsko obrazovanje u trogodišnjem trajanju, koji se u potpunosti realizuje putem Interneta.
Pregled predmetaI godina
Pregled predmeta II godina
Pregled predmeta III godina
 
 
parallax background
 

Strukovni ekonomista

Kompetentnost stečenog zvanja obrazovnog profila

Strukovni ekonomista poseduje teorijska i praktična znanja i veštine iz užih naučnih oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta i informatike za uspešno obavljanje zadataka unutar poslovnog sistema.

Svršenim studentima pruža se mogućnost zaposlenja na radnom mestu ekonomiste ili samostalnog referenta u službama marketinga, nabavke, prodaje, mikroekonomije, računovodstva u poslovno industrijskim sistemima, javnim ustanovama, bankama, osiguravajućim društvima, kao i malim i srednjim preduzećima.

Višegodišnje iskustvo pokazuje da su naši svršeni studenti takođe osposobljeni za pokretanje sopstvenog biznisa.23

Ispita koje student mora da položi

18

Obaveznih predmeta

5

Izbornih predmeta

180

ESPB poena

 
parallax background
 
 

Upis 2020/21.
u toku!Prijavite se online za upis na program osnovnih strukovnih studija Ekonomija - studije na daljinu.

Broj mesta ograničen!

 
 
Učenje na daljinu