Ciljevi Škole

Ciljevi Škole određuju konkretne rezultate koje Škola želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njenog rada.
parallax background
 

Ciljevi Škole su:

 • realizacija studijskih programa osnovnih strukovnih studija Menadžment u poslovno industrijskom sistemu, Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu, Poslovna informatika i Turizam i ugostiteljstvo, uz kontinuirano praćenje ostvarenja njihovih rezultata po kvantitetu i kvalitetu;
 • realizacija studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Poslovno industrijski menadžment uz kontinuirano praćenje ostvarenja njegovih rezultata po kvantitetu i kvalitetu;
 • razvoj naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u oblasti strukovnog menadžmenta i ekonomije;
 • sistematsko negovanje transfera tekovina strukovnog menadžmenta i ekonomije, radi što šire primene;
 • razvoj naučnih i stručnih saznanja i unapređenje stručne prakse u oblasti strukovnog menadžmenta i ekonomije;
 • podsticanje stručnog razvoja studenata tokom studija u skladu sa njihovim individualnim sposobnostima i potrebama društva, razvijanje njihovih interesovanja za novim znanjima i veštinama, kao i podsticanje daljeg stručnog obrazovanja diplomiranih studenata;
 • sprovođenje kontinuirane izdavačke delatnosti, kao značajne podrške nastavnom procesu;
 • razvoj sistema koji se zasniva na Pilot-fabrikama za praksu studenata, radi provere primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • sistematsko praćenje i unapređenje nivoa kvaliteta nastavnog procesa od strane nastavnog osoblja i studenata;
 • sprovođenje kontinuirane izdavačke delatnosti, kao značajne podrške nastavnom procesu;
 • kontinuirano prilagođavanje i inoviranje studijskih programa i modaliteta izvođenja nastave, u skladu sa standardima, najnovijim naučnim saznanjima i principima celoživotnog učenja;
 • ažuriranje i poboljšanje sistema (baze podataka) za dobijanje povratnih informacija od svršenih studenata o primenljivosti stečenih znanja i veština;
 • unapređenje implementiranog sistema studiranja na daljinu, u skladu sa zahtevima zainteresovanih strana (korisnika, poslovnih industrijskih sistema, Škole i okruženja);
 • primenjivanje nove obrazovne tehnologije u prenošenju znanja i veština;
 • prenošenje akademskog duha, kreativnosti i inventivnosti na svoje društveno okruženje;
 • jačanje postojećih i uspostavljanje novih veza sa drugim akademskim, strukovnim, privrednim i drugim društvenim institucijama u zemlji i inostranstvu. 
 
 

Zadaci Škole

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“ u Kruševcu ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve, koji su u svemu u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, a koji su definisani Zakonom o visokom obrazovanju.
 
parallax background