Akreditacija

Škola poseduje uverenja o akreditaciji ustanove i studijskih programa i dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
 
 
 
 

Dokaz o akreditaciji visokoškolske ustanovePreuzmi uverenje Preuzmi dozvolu za rad
 
 
 
 

Uverenja o akreditaciji studijskih programa

osnovnih strukovnih studija
Učenje na daljinu