Upis osnovnih studija

Školska 2021/22. godina
parallax background
 
 

Uslovi upisa


Uslovi upisa na osnovne studije propisani su Pravilnikom o upisu na studije.

 

Pravo upisa


Pravo upisa u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju.

parallax background
 
 
 

PrijavljivanjeKandidat za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija pri prijavljivanju podnosi:

  1. prijavni list,
  2. izvod iz matične knjige rođenih,
  3. svedočanstva svih razreda srednje škole (originalna dokumenta ili overene fotokopije),
  4. diplomu o završenoj srednjoj školi,
  5. dokaz o uplati 2.000,00 dinara na ime polaganja prijemnog ispita.Online prijava
 
 

Prijemni ispit


Kandidat za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit. Prijemni ispit podrazumeva polaganje Testa opšteg znanja i informisanosti, koji sadrži 30 pitanja.

Primer testa opšteg znanja i informisanosti
parallax background
 
 
 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidataRedosled kandidata za upis na osnovne strukovne studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled - rang lista kandidata za upis na osnovne studije, utvrđuje se primenom sledećih merila:

1. opšti uspeh u srednjem obrazovanju vrednuje se tako što se zbir prosečnih ocena svih razreda pomnoži sa 2, tako da kandidat može ostvariti najmanje 12, a najviše 40 bodova;

2. rezultat postignut na prijemnom ispitu vrednuje se sa najviše 60 bodova.

Kandidat je položio prijemni ispit ako osvoji minimum 32 boda.

Pravo upisa na osnovne strukovne studije stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru utvrđenog broja studenata za upis na studijski program.

U slučaju kada kandidati imaju isti broj bodova po navedenim merilima, odluku o njihovom redosledu donosi Upisna komisija Škole.

 
 
parallax background
 
 

Upis primljenih kandidataPrilikom upisa primljeni kandidati prilažu sledeće:

dve fotografije, dimenzija 3,5 x 4,5 cm

dokaz o uplati od 4.000,00 din. na tekući račun 160-14033-75 na ime troškova upisa (komplet knjiga, indeks, osiguranje, ŠV obrasci, ispitne prijave,...)

uplata od 80 € na tekući račun 160-14033-75 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije - prva rata školarine

 
Učenje na daljinu