Upis na specijalističke studije

Školska 2018/19. godina
parallax background
 

Šta je učenje na daljinu?


Ukoliko niste u mogućnosti da fizički dolazite na nastavu, zaposleni ste ili želite veću slobodu u izboru vremena za učenje, specijalističke studije MENADŽMENTA u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta. Iz bilo kog grada, bilo koje zemlje.

Studijski program MENADŽMENT koji se realizuje učenjem na daljinu je AKREDITOVAN, a diploma i zvanje koji se na taj način stiču su zvanično PRIZNATI.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanje je priznato širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Škola poseduje višegodišnje iskustvo u realizaciji studija na daljinu.

Online prijava
1Šta je učenje na daljinu?

Osnovne i specijalističke studije u našoj Školi možete završiti učenjem na daljinu, preko Interneta.

Sami odaberite mesto i vreme za studiranje.

Studirajte od kuće, iz radnog prostora, iz inostranstva...

Učite kada želite: bilo kog dana, vikendom, ujutru, uveče, noću...

Učite sopstvenom dinamikom.

Na taj način je uspešno studiranje omogućeno svima koji rade i koji nisu u mogućnosti da svakodnevno fizički prisustvuju nastavi. Dakle, studenti sada imaju mogućnost da ostanu u svojim gradovima, grade svoju karijeru i istovremeno da pohađaju nastavu on-line.

Studijski programi koji se realizuju učenjem na daljinu su AKREDITOVANI, a diplome i zvanja koja se na taj način stiču su zvanično PRIZNATI.

Znanje koje dobijate učeći na daljinu je visoko stručno, a zvanja su priznata širom sveta. Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Nastava na daljinu se realizuje putem programskog paketa MOODLE, koji je zahvaljujući svojoj jednostavnosti upotrebe i fleksibilnosti, jedna od najpopularnijih DLS platformi u svetu.

Veliki broj naših aktuelnih ili diplomiranih studenata studijskih programa koji se realizuju na daljinu žive u preko 20 opština Srbije ili u susednim zemljama, kao što su Crna Gora, BiH, Hrvatska...

Da biste se uverili u funkcionalnost, efikasnost i lakoću korišćenja naše platforme za učenje na daljinu, pogledajte demo kurs.

2Kako se realizuje učenje na daljinu?
Na platformi za učenje na daljinu su Vam stalno dostupna multimedijalna predavanja i vežbe, literatura u digitalnom obliku i nastavni materijali za pripremu ispita.

Nastavnici redovno prate Vaš rad na platformi.

Nakon svake nastavne celine vrši se provera Vašeg znanja, kroz testove za samoproveru znanja. Time se osigurava kontinuitet u radu studenata i obezbeđuje njihovo predznanje za prelazak na sledeću celinu predmeta.

Studijskim programima je predviđena i izrada zadataka i seminarskih radova, koji omogućavaju usvajanje novih znanja kroz praktičan rad. Profesori na taj način, takođe, proveravaju nivo znanja i veština koje ste stekli.

Kada postavite pitanje, bez obzira na vreme, svaki nastavnik će Vam poslati odgovor za 24 sata ili manje.

Možete aktivno učestvovati u nastavi sa profesorima i kolegama redovnim postavljanjem pitanja, četom, diskusijama na forumima otvorenim za studente, iznošenjem ideja, iskustava, primera…
3Kako se polažu ispiti?
Sve predispitne obaveze završavate putem platforme za učenje na daljinu i time stičete uslov za polaganje ispita.

Ispit se polaže u sedištu Škole.
4Koji studijski programi se realizuju na daljinu?
Škole je AKREDITOVALA sledeće studijske programe koji se izvode na daljinu:

 
 
 
 

Da li je škola akreditovana?Škola je AKREDITOVANA odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, za izvođenje studijskih programa osnovnih strukovnih studija Poslovna informatika, Turizam i ugostiteljstvo, Menadžment i Ekonomija i studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Menadžment. Poseduje sve dozvole za rad od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Online prijava
 
 
parallax background
 
 
 

Koje zvanje dobijam po završetku školovanja?Završetkom jednogodišnjeg studijskog programa specijalističkih studijaMenadžment, stiče se zvanje SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER i 60 ESPB.
Detaljnije

 
 
 
 

Kolika je školarina?Godišnja školarina iznosi 850 EUR i plaća se u 10 mesečnih rata, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Popust od 10% na cenu studiranja, za sve studente koji se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja jula 2018. godine.

Detaljnije
 
parallax background
 
 
 

Pogodnosti za studente u radnom odnosu?Mogućnost studiranja učenjem na daljinu, putem Interneta, bez fizičkog prisustva u školi.

 
 
 
 
 

Koji su uslovi upisa?Na specijalističke strukovne studije može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije u Školi.

Pravo upisa ima i lice koje je na drugoj visokoškolskoj ustanovi završilo osnovne strukovne ili akademske studije čiji je nastavni plan i program, odnosno studijski program iz naučnog polja:

tehničko-tehnološke nauke, ili
društveno-humanističke nauke.

Lice koje je, završilo osnovne studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi, treba da ima 180 ESPB bodova, odnosno prethodne studije moraju biti u trogodišnjem trajanju.

Detaljnije
 
 
parallax background
 
 
 

Kako izgleda prijemni ispit?Kandidat za upis na specijalističke strukovne studije polaže prijemni ispit.

Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na srodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta.

Kandidat koji je osnovne studije završio na visokoj školi strukovnih studija ili na fakultetu na nesrodnom studijskom programu za prijemni ispit polaže Osnove menadžmenta i Organizaciju preduzeća.

Kandidat koji ima položen ispit iz navedenih predmeta ili njima sličnih na prethodnim studijama, oslobađa se polaganja prijemnog ispita.

O srodnosti studijskog programa lica koje je završilo studije na drugoj visokoškolskoj ustanovi odlučuje direktor.

Kandidat koji je osnovne strukovne studije završio u Školi oslobađa se polaganja prijemnog ispita. Online prijava

 
 
Učenje na daljinu