Školarina

Svi studenti Škole se samofinansiraju.
parallax background
 
 

Osnovne

800/ godišnje

10 mesečnih rata u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate


  • Komplet knjiga uključen u cenu upisnine.

  • Popust od 10% na cenu studiranja, za sve studente koji se prijave u predupisnom roku ili se upišu i uplate ceo iznos godišnje školarine do kraja septembra 2020. godine.

  • Popust od 20% na cenu studiranja, za drugog studenta Škole iz iste porodice.

Posebne cene studiranja za formirane grupe od minimum 20 studenata, za članove sindikata, članove njihovih porodica, privredne i druge organizacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Obaveze studenta prema Školi po pitanju naknada troškova studiranja definisane su Pravilnikom o naknadama studenata za troškove studiranja, a troškovi ostalih usluga Škole Cenovnikom ostalih usluga. Škola je usvojila i Pravilnik o stipendijama, koji propisuje sve uslove za stipendiranje studenata po različitim osnovama.

Cenovnik i Odluku o visini školarine usvaja Savet Škole na početku svake školske godine i dostupni su studentima ovde

A Odluku o merilima za utvrđivanje školarine možete pogledati ovde

 
 
Učenje na daljinu