parallax background
 
 

Specijalista strukovni menadžer

Kompetentnost stečenog zvanja obrazovnog profila

Konceptom studijskog programa MENADŽMENT – učenjem na daljinu (60 ESPB) je predviđen kurikulum koga čini ukupno 7 ispita koje student mora da položi, od čega je 5 obaveznih predmeta, 1 izborni i specijalistički rad.

Studijskim programom je predviđeno da su svi predmeti jednosemestralni.

Završetkom studijskog programa MENADŽMENT – učenjem na daljinu stiče se visoko obrazovanje na specijalističkim strukovnim studijama (60 ESPB) i stručni naziv – SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER, sa naznakom da su studije završene učenjem na daljinu.

Strukovni menadžer specijalista poseduje znanja i veštine neophodne da optimalno primeni menadžerske funkcije i elemente subjektivne podrške, u cilju adekvatnog odgovora zahtevima i potrebama rešavanja složenijih zadataka operativnog i taktičkog menadžmenta.

Svršenim studentima specijalističkih strukovnih studija pruža se mogućnost zaposlenja na radnim mestima operativnih i taktičkih menadžera poslovnih sistema, ustanova, kao i malih i srednjih preduzeća.7

Ispita koje student mora da položi

5

Obaveznih predmeta

1

Izborni i specijalistički rad

60

ESPB poena

 
 
parallax background
 

Menadžment

Studijski program MENADŽMENT – učenjem na daljinu je AKREDITOVAN studijski program specijalističkih strukovnih studija u jednogodišnjem trajanju (60 ESPB), koji se realizuje putem Interneta.

Učenje na daljinu se odvija bez obaveznog prisustva studenta u Školi, pri čemu se kontakt sa nastavnikom ostvaruje preko Web-a, putem specijalizovane računarske platforme za upravljanje procesom učenja na daljinu, Internet servisa, fizičkom razmenom štampanih materijala, kao i ličnim kontaktom.

Ovakav način studija je namenjen studentima koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju nastavi u Školi, zaposleni su ili žele veću slobodu u definisanju vremena za učenje.

Učenjem na daljinu u našoj Školi dobijate isti kvalitet znanja i veština, kao da ste učili na tradicionalan način - iz školske klupe. Diploma i praktične sposobnosti su podjednako priznate.

Škola organizuje obuku upisanih studenata za rad na specijalizovanoj računarskoj platformi za učenje na daljinu, čime su studenti u potpunosti osposobljeni za rad na platformi, bez obzira na njihovo prethodno znanje iz oblasti informacionih tehnologija.2

Semestra u toku studija


Akreditovan studijski program specijalističkih strukovnih studija u jednogodišnjem trajanju, koji se realizuje učenjem na daljinu.

Pregled predmetaStudijski program
 
 
parallax background
 
 

Predupis 2018/19.
u toku!Posebne pogodnosti za studente koji se upišu na program specijalističkih strukovnih studija Menadžment - učenjem na daljinu.

Broj mesta ograničen!

 
 
Učenje na daljinu