Konferencija „Trendovi u poslovanju 2017“

Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Trendovi u poslovanju 2017“ u organizaciji Škole, pod pokroviteljstvom Grada Kruševca, održana je 17. maja 2017. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u Kruševcu.

42.

Objavljena rada


Poslovna ekonomija (14 radova), turizam i ugostiteljstvo (6 radova), menadžment (5 radova), poslovna informatika (4 rada), finansije (4 rada), edukacija (3 rada), preduzetništvo (3 rada), poslovno pravo (1 rad) sociologija (1 rad), tehnologija (1 rad).

Preuzmite zbornik radova

U izradi objavljenih radova učestvovalo je ukupno 74 autora i koautora, iz zemlje i inostranstva.
Učenje na daljinu